woensdag 8 maart 2017

Caccini

Caccini [kačiny] Giulio, asi 1550 až 1618, it. skladatel a zpěvák; člen florentské cameraty. Složil Nuove mu-

dinsdag 7 maart 2017

Ciego de Ávila

Ciego de Ávila [sje- ab-], m. na stř. KuběvCamagúey.61 OOOobyv. Prům. text., tabákový.

Defoliaoty

defoliaoty [lat.], chem. látky, herbicidy kontaktního typu používané k od-listění rostl., např. krátce před sklizni (hl. bavlníku) pro usnadnění mechanizované sklizně. — D. použili Američané při své agresi ve Vietnamu, deformace [lat.], změnění tvaru, porušení pův. formy, znetvoření (skutečnosti, myšlení); fy z. změna tvaru tělesa působením vnějších sil; pružná (elastická) d. po odlehčeni zcela vymizí, nepružná (plastická) d. zcela nevy-

Balašicha

Balašicha, m. v SSSR v RSFSR v Moskevské oblasti, 108 000 obyv. Prům. bavlnářský (od 1830), strojírenský. Balašov, m. v SSSR v RSFSR v Saratovské oblasti, 91 000 obyv. Prům. text., konfekční, obuvnický, nábytkářský, potr. a strojírenský.

Buleta

buleta [fr.], uhelná briketa vejčitého tvaru vyrobená obvykle z černého uhlí ve válcovém briketovacim stroji, bulevniny [lat ], plodiny různých čeledí pěst. pro bulvu; např. cukrovka, če-kanka.

Červi

Červi [če-] Gino, *1901. it. film. herec (Zamilovaný, Svědek, který nepromluvil, hl. role v televizním seriálu Komisař Maigret).

Doderer

Doderer [dó-] Heimito v on, 1895 — 1966, rak. prozaik; autor psychol. spol. románů z Rakouska mezi svět. válkami {Die Dámonen - Démoni, Merovejci aneb Totální rodina, Vodopád). Doderlein [de-lajn] Albert Siegmund Gustav, 1860 — 1941, něm. lékař, gynekolog a porodník; prof. univ. v Mnichově a Túbingen. Zakl. gynekologické bakt. Objevil v pochvě ženy mikroorganismus {Lactobacillus), nazvaný po něm Dóderleinúv bacil. Dodoens [-dúns] Rembert, 1517 — 1585, niz. lékař a botanik; 1583 vydal ilustrovaný herbář, v němž jsou rostliny uspořádány z hlediska lék. použití. Dodoma, m. v Tanzanii, 1130m n.m., 23 600 obyv. Vinařství. Dop. křižovatka. D. má být novým hl.m. Tanzanie. Dódóna, Diova věštírna ve stř. Épeiru. Doesburg [dúzbirch] Theo van, 1883 až 1931, vl.jm. Christian Kúpper, niz. malíř, architekt, spisovatel a teoretik: Spolu s Mondrianem vytvořil neoplas-ticismus, propagovaný v čas. De Stijl; jako teoretik ovlivnil konstruktivistickou arch. a Bauhaus.

maandag 6 maart 2017

Dvojpomér

dvojpomér, d. čtyř bodů A. B.C. Dna přímce je číslo_M BC D) = (ACBC) :

Český Dub

Český Dub, m. v Severoč. kr., okr. Liberec, 3375 obyv. Prům. dřevozpracující (Dubena — hračky), chem. a konfekční.

Dělnické besedy

Dělnické besedy, organizační střediska pražského děl. hnutí: karlínská D. b. (zal. 1867), malostranská (zal. 1869), smíchovská (zal. 1869). Poslední dvě úředně rozpuštěny (1871 -72) po vypracování programu, obsahujícího nejen požadavky burž. dem. svobod, ale také mzdové a pracovní.