dinsdag 7 maart 2017

Doderer

Doderer [dó-] Heimito v on, 1895 — 1966, rak. prozaik; autor psychol. spol. románů z Rakouska mezi svět. válkami {Die Dámonen - Démoni, Merovejci aneb Totální rodina, Vodopád). Doderlein [de-lajn] Albert Siegmund Gustav, 1860 — 1941, něm. lékař, gynekolog a porodník; prof. univ. v Mnichově a Túbingen. Zakl. gynekologické bakt. Objevil v pochvě ženy mikroorganismus {Lactobacillus), nazvaný po něm Dóderleinúv bacil. Dodoens [-dúns] Rembert, 1517 — 1585, niz. lékař a botanik; 1583 vydal ilustrovaný herbář, v němž jsou rostliny uspořádány z hlediska lék. použití. Dodoma, m. v Tanzanii, 1130m n.m., 23 600 obyv. Vinařství. Dop. křižovatka. D. má být novým hl.m. Tanzanie. Dódóna, Diova věštírna ve stř. Épeiru. Doesburg [dúzbirch] Theo van, 1883 až 1931, vl.jm. Christian Kúpper, niz. malíř, architekt, spisovatel a teoretik: Spolu s Mondrianem vytvořil neoplas-ticismus, propagovaný v čas. De Stijl; jako teoretik ovlivnil konstruktivistickou arch. a Bauhaus.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten